Toiminta

Lasten yksilöllisyys ja perheen tarpeet huomioidaan

poika istuu leikkiauton päällä

Helsingin kristillinen päiväkoti on pieni yksityinen päiväkoti, jossa on käytössä kristillisen varhaiskasvatuksen ohjelma. Hoitoa tarjotaan 2-6 -vuotiaille. Päivähoidon ohessa pidetään kuusivuotiaille esikoulua. Myös eri kulttuureista tulevat lapset huomioidaan. Tervetuloa tutustumaan!

Päiväkoti on avoinna arkisin klo 7-17. Vanhemmille tarjotaan mahdollisuutta tutustuttaa lapsi päivähoitopaikkaan niin sanotulla pehmeällä laskulla ennen varsinaisen hoidon alkamista.

Päiväkodin kasvatuksessa ja toiminnassa otetaan huomioon lapsen yksilöllisyys ja perheen tarpeet. Perheitä pyritään tukemaan heidän kasvatustyössään lapsikohtaisin keskusteluin ja kertomalla päivittäin lapsen hoitopäivästä. Yleisellä tasolla keskusteluja käydään myös yhteisissä vanhempain- ja kahvilailloissa. Toimintavuoden aikana järjestetään myös retkiä ja juhlia, joiden kautta mahdollistetaan vanhempien osallistumista yhteisön elämään ja vertaistoiminnan syntymistä.

Varhaiskasvatuksen teemoja ovat muun muassa leikki- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, yhteisöllisyyteen ja toistensa huomioonottamiseen kasvaminen. Päivähoidon arjessa taitoja harjoitellaan pienryhmissä erilaisin leikin ja toiminnan keinoin. Yhteistoiminnallisia taitoja harjoitellaan järjestämällä rakentelua, kotileikkejä, nukketeatteria, musiikkiliikuntaa, askartelua ja sisäliikuntaa. Ulkoilemme myös paljon metsässä, leikkipuistossa, hiihtoladulla, luonnonsuojelualueilla… Lasten omilla ideoilla, ajatuksilla ja toiveilla on merkitystä suunniteltaessa toimintaa. Perinteisiin joulu- ja kevätjuhliin lapset valmistavat ohjelmaa ohjaajien kanssa. Harjoiteltuja lauluja, leikkejä ja esityksiä tarjotaan lähiseudun palvelutaloihin. Päiväkoti tekee vuoden aikana myös useita retkiä Jakomäen kirkkoon.

VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA